GRÄSMATTTA NU ANLÄGGA GRÄSMATTA SÅ GRÄSMATTA FÄRDIG GRÄSMATTA SKÖTSELRÅD OGRÄS GRÄSKLIPPARE FRÖSORTER


   Gräsmatta NU

Ogräs - Så nya gräsfrön

För att få en bra gräsmatt med bra balans är det viktigt att så nytt gräs på de ytor som blivit glesa eller gräsfria. Om inte nya gräsfrön tillförs på dessa ytor får befintligt ogräs och nya frön från ogräs att chans att växa till sig.

Växterna i en gräsmatta krigar om plats. Vissa växter utsöndrar substanser som hämmar rottillväxten hos andra arter, därför är det viktigt att hjälpa gräset att konkurrera ut de övriga växterna i gräsmattan.

Ogräs - Klöver

I vissa gräsfröblandningar ingår klöver då klöver ger en slitstark gräsmatta. Klöver binder kväve som göder gräsmattan. För att minska klöver och annat ogräs ska gräsmattan klippas ofta, gärna innan klövern blommar, efter som gräset växer snabbare är ogräset och få därmed större konkurrenskrafter.

En annan metod är att gödsla gräsmattan. Använd gärna ett komi-preparat dvs. gödsel plus bekämpningsmedel. Gödslingen bör ske i maj-juni när ogräset har bra tillväxt och medeltemperaturen ligger på 15 plusgrader.

Ogräs - Mossa

Har du mossa i gräsmattan betyder det att gräsmattan har näringsbrist. Mossan gynnas bl.a. en mild vinter och sur nederbörd. Mossa har egentligen inga rötter och kan därmed inte ta upp näring från marken, mossan får sin näring nedfallet från luften.

Mossa som växer i gräsmattan sprider sig vegetativt. Detta innebär att när du räfsar eller använder mossrivare sprider du lösdriven mossa över hela gräsmattan. Mossan växer fast på marken och bildar ett sammanhängande matta av mossa. Använda därför aldrig mossrivare då du riskerar mer mossa påföljande år.

För att hindra mossans tillväxt och utspridning bör du klippa ofta och låta gräsklippet ligga kvar. Sprid gärna ett tunt lager med sand som ger torrare ytan så att mossan har svårare att etablera sig. En annan metod är att tillföra näring så som kväve, kalium och fosfor via gödsling, som bör göras regelbundet under hela säsongen.

Ogräs - Maskrosor

Maskrosor förökar sig via frö och som vandringsskott ovanpå eller under mark. Maskros gynnas när det finns mycket kväve. Det är därför svårt att ta bort maskros genom gödsling.

För att motverka förökningen och tillväxten kan du rensa maskrosorna innan de har blommat. Dock behöver du upprepa handrensningen då hela maskrosen rotsystem är svår att får bort. Ett annat sätt är att använda bekämpningsmedel, vilket bör ske i maj-juni.