GRÄSMATTTA NU ANLÄGGA GRÄSMATTA SÅ GRÄSMATTA FÄRDIG GRÄSMATTA SKÖTSELRÅD OGRÄS GRÄSKLIPPARE FRÖSORTER


   Gräsmatta NU
   

Anlägga gräsmatta

Om du ska få gräsmattan i dina drömmar är ett bra förarbete ett måste. Underlaget där gräsmattan skall växa skall vara ordentligt förberett. Detta gäller i egentligen oavsett om du planerar att så din gräsmatta eller om du ska använda en färdig gräsmatta som rullas ut. Möjligen är förarbetet inte riktigt lika viktigt i det sist nämnda fallet.

Förbered marken

Mullrik sandjord är den allra bästa jorden för gräs. Sanden i gräsmattejorden gör att den inte blir kompakt och spricker vid torka. Vatten rinner dessutom undan bättre när det regnar.

Jorddjupet bör vara åtminstone tio centimeter.

Har man en gammal gräsmatta eller om det redan ligger matjord bör man fräsa ner till ca 20 cm samt ta bort ogräs, sten, stubbar och rötter. Därefter sprider man 5 cm sand över ytan och fräser igen så att det blandas upp.

Om jorden istället är väldigt lerig lägger man först på matjord med mycket torv i ett 5 cm tjockt lager och fräser ner, därefter ett lager med sand.

Är jorden mager gödslar man, helst med naturgödsel. Blanda väl i jorden med t ex en jordfräs. Används kodgödsel går det åt ca 1 kubikmeter per 100 kvadratmeter gräsmatta.

Efter fräsningen skall ytan krattas jämn. Det är inga problem om det sluttar eller buktar sig men det ska inte finnas gropar och ojämnheter.

Tänk på vattenavrinningen

När man planerar gräsmattan är det viktigt att tänka på att vattnet måste kunna rinna av. Detta för att undvika att drabbas av fuktproblem vid huset. Det räcker med en mycket svag sluttning.

Bästa tiden för att anlägga gräsmattan

De mest gynnsamma samma förhållandena för att så eller rulla ut gräsmatta är tidig vår eller sen sommar (augusti/september lite beroende på var i landet man bor). Jorden ska helst vara varm och luften fuktig. Temperaturen bör inte understiga 10 grader.